Hiihtorastit 2024

Öppna Nylands AM-tävlingar och FSO-mästerskapstävlingar i skidorientering Petikko, Vanda 24-25.2 2024

Söndagens banor förkortades på tävlingsmorgonen pga nattens ihållande regn och samtidigt flyttades starttiderna framåt med en halvtimme.

Vi vill tacka alla deltagare för en fin kamp samt kälkchaufförerna och funktionärerna för en gedigen insats,

Vi önskar en god fortsättning på skidorienteringssäsongen så längde det finns snö!

Banläggaren Keijo Talja på granskningsuppdrag

Banläggaren Keke Talja på granskningsrunda

Spårnät

Dylikt spårnät kan väntas under tävlingarna

Uppdateringar

23.02.2024 22.18

Petikkovägen i dåligt skick

Fredagsregnet och vägarbetet har försatt Petikkovägen i ett uselt skick. Kör försiktigt!

23.02.2024 22.13

Tävlingskontrollantens utlåtande har publicerats

Läs noggrannt tävlingskontrollantens utlåtande

23.02.2024 10.42

Startlistan för långdistansen har publicerats

Startlistan för långdistansen har publicerats

23.02.2024 06.45

Långdistansens banor har justerats

Långdistansens banor har justerats

23.02.2024 06.05

Tävlingsdirektiven publicerade

Tävlingsdirektiven publicerade

22.02.2024 07.57

Sprintens och medeldistansens startlistor har publicerats

Sprintens och medeldistansens startlistor har publicerats

OBS! I tävlingen används den till vänster liggande tävlingskortsnummern i tävlingskortkolumnen

22.02.2024 07.43

Sträckor och kartskalor publicerade

Sträckor och kartskalor publicerade

17.02.2024 12.13

Foton från terrängen 11.2 2024

På öppna områden

I tät skog

14.02.2024 10.17

Trafikstörning under tävlingsveckoslutet

Trafikljus

13.02.2024 18.58

Räddningsplan

Räddningsplanen har publicerats

18.01.2024 13.55

Tävlingsinbjudan har publicerats

Under rubriken tävlingsinbjudan

16.01.2024 17.29

Snöläget

Yles vädersida.